En ligne

Francja.fr


Francja.fr
Co miejsc dla turystów we Francji podczas jego podró?y do odkrywania siebie?

Istnieje wiele atrakcji turystycznych we Francji i najpopularniejszymi Internauci s? routard.com i Via Michelin. Oba portale oferuj? przydatne informacje dla podró?nych z przysz?ych miejsc poprzez Pogoda kulturowych lub jako?ci imprez transportowych. Platforma giganta opony otrzymuje oko?o milion odwiedzin dziennie.

Read more...
 
ifrancja.fr on the web !
Forum dyskusyjno-informacyjne ifrancja.fr dedykowane Polakom ?yj?cym we Francji, proponuje aktualno?ci kulturalne i wiadomo?ci z Francji, ró?ne oferty, w tym równie? oferty pracy, jak równie? mo?liwo?? otrzymania porad prawnych.
 
Francja
Rozsirene hledani

Autovermietung
Paris Metro
Paris Studio

Francja , Paryz
 
Francja w 101 s?ów
Turystyka we Francji jest istotnym obszarem dzia?alno?ci dla kraju. Francja od 1990 r. pierwszym turystycznym na ?wiecie. Chocia? niektóre zagranicznych turystów s? po prostu w tranzycie (urlop w pó?nocnej Europie odwiedzaj?c Hiszpani?, na przyk?ad), najcz??ciej sp?dza wakacje we Francji. Istnieje równie? cz??? obywateli, którzy zdecydowali si? na pozostanie we Francji na wakacje.

Turystycznej atrakcyjno?ci Francja jest ze wzgl?du na du?? ró?norodno?? punktów zainteresowania oraz ich du?a liczba, ró?norodno?? krajobrazów, bogactwo dziedzictwa historycznego i artystycznego, ?agodny klimat i ?atwy dost?p, ale równie? przez wyposa?enie obiektów w kraju (hotele, parki rozrywki ...) i infrastruktury transportowej. Tym samym departamencie jest dzia? z kilku punktów turystycznych interesów.

G?ówne punkty zainteresowania Francie

     * Katedry, zamki, Gallo-Roman witryn, prehistorycznego witryn, prehistorycznego sztuki, muzea, pomniki, historyczne miasta (?ródmie?cie Lyon, Sarlat, Rouen, warowne miasto Carcassonne i stare Wycieczki), parków, terenów naturalnych, przemys?owych, turystyka, turystyka piesza, sporty rekreacyjne, o?rodki pla?y (Côte d'Azur jest jedn? z turystycznych spoty z najstarszych i najbardziej popularnych na ?wiecie), stacje sportów zimowych, uzdrowisk, naturism, gastronomia.

Niektóre witryny sztandarowym turystyki we Francji

     * Pary?
     * Pa?ac w Wersalu
     * Zamki na Loary i Val de Loire (UNESCO World Heritage)
     * Mont Saint-Michel
     * Brittany
     * W historycznym miejscu Lyon (jeden z najwi?kszych wliczone spacje w UNESCO World Heritage Site z Bordeaux)
     * Katedra w Reims
     * Katedrach Chartres i Amiens
     * Pielgrzymka do Lourdes
     * Côte d'Azur
     * Strona Carcassonne
     * Chamonix Mont Blanc
     * W Bo?e Narodzenie rynku w Strasburgu
     * Parki Rozrywki (Disneyland ® Resort Paris, 12 800 000 odwiedzaj?cych, w parku Asterix, Vulcania, Puy du Fou, Futuroscope ...)
     * Struktury, w tym wiadukt Millau
     * Cathar zamki
   

Laureaci z najcz??ciej odwiedzanych przez NTA - Francie

    . 1. Notre-Dame de Paris, 13 500 000 odwiedzaj?cych.
    . 2. Lesie Fontainebleau, 13 000 000 euro.
    . 3. Disneyland ® Resort Paris, 14 700 000 euro. (2007)
    . 4. Pch?y rynku Saint-Ouen, 11 000 000 euro.
    . 5. Bazylika Naj?wi?tszego Serca Montmartre (Paris) 10 500 000 euro.
    . 6. Armada de Rouen (Seine-Maritime), 10 000 000 2003 (która odby?a si? co 5 lat, w lipcu kolejne wydanie w 2008 r.).
    7. Musée du Louvre (Pary?), 8 300 000 euro.
    8. Parc du Château de Versailles (Yvelines), 7 000 000 euro.
    9. Wie?a Eiffla (Pary?), 7 000 119.
   10. Centrum Georges Pompidou (Pary?), 6 600 000 euro.
   11. Historycznym centrum miasta Lyon (Rhône), 5 500 000 euro.
   12. Bazylika Notre-Dame-du-Rosaire w Lourdes, 4 700 000 euro.
   13. Notre-Dame de Strasbourg (Bas-Rhin), 4 000 000
   14. Nice (Alpes-Maritimes) 4 000 000 euro.
   15. Festiwal ?wiate? Lyon (Rhône), 4 000 000 (odbywa si? co roku w grudniu 8).
   16. Domaine National de Saint-Cloud (Hauts de Seine), 4 000 000 euro.
   17. Rocher de Monte Carlo, 4 000 000 euro.
   18. Cite des Sciences de la Villette (Pary?), 3 900 000 euro.
   . 19. Park Miribel JONAGE (Rodan), 3 500 000 euro.
   20. Chateau de Versailles (Yvelines), 3 300 200.
   21. Mont Saint-Michel (kana?u) 3 250 000 euro.
   22. Historycznym centrum miasta Strasburg (Bas-Rhin), 3 000 000 euro.
   23. Starego portowego miasta La Rochelle, 3 000 000 euro.
   24. Musée d'Orsay (Paris) 3 000 000 euro.
   25. Poszpera? w Lille (Pó?noc) 3 000 000 (organizowany co roku we wrze?niu).
   . 26. Les Baux de Provence (Bouches-du-Rhône), 2 500 000 euro.
   27. Ogród botaniczny Borély de Marseille (Bouches-du-Rhône), 2 400 000 euro.
   . 28. Wsi Riquewihr (Haut-Rhin), 2 100 000 euro.
   . 29. Historycznym centrum Bordeaux (Gironde), 2 000 000 euro.
   30. Ostoj? Saint-Malo, 2 000 000 euro.
   31. Porcie Honfleur, 2 000 000 euro.
   32. Centrum historyczne Rouen (Seine-Maritime), 1 800 000 euro.
   . 33. Katedra w Reims (Szampania), 1 500 000 euro.
   34. Notre-Dame de Chartres (Eure-et-Loir), 1 500 000 euro.
   35. National Museum of Natural History (Pary?), 1 444 744.
   . 36. Zoological Park Lille (North) 1 400 000 euro.
   . 37. Miasto Giverny i Vernon (Eure), 1 200 000 euro.
   . 38. Carnival de Nice (Alpes-Maritimes), 1 200 000 (organizowany co roku w lutym).
   . 39. Pont du Gard, 1 113 000 euro.
   40. ?uk Triumfalny (Pary?), 1 032 999
   41. Miasto Sarlat (Dordogne), 1 000 000 euro.
   . 42. Bazylika Sainte-Marie-Madeleine w Vézelay (Yonne), 1 000 000 euro.
   . 43. Rzeka dzie? z Bordeaux (Gironde), 1 000 000 (organizowany co roku w czerwcu).
   . 44. Muzeum Si? Zbrojnych (Pary?), 990 650.